6% OFF

iSens gassdetektor

kr 639 kr 599

GLA er et nytt norsk patentert produkt for deteksjon av tunge brennbare gasser
som propan og butan, samt karbondioksid CO2 og dermed kullos CO indirekte.
GLA er ideell for alle steder der det brukes gass; hjemme, på hytta, camping, båt.
Sensoren varsler også hvis nivået på karbondioksid og kullos øker ved bruk av
åpen varme og varmeapparater eller ved eksoslekkasje og brann.
Ultralavt energiforbruk. Innebygget energikilde kan vare i inntil 10 år (se garanti).

6% Off. Hurry, there are only 7 item(s) left!

7 på lager

Antall:
Varenummer: ISENS Kategorier: , Stikkord:

Product Description


GLA er et nytt norsk patentert produkt for deteksjon av tunge brennbare gasser
som propan og butan, samt karbondioksid CO2 og dermed kullos CO indirekte.
GLA er ideell for alle steder der det brukes gass; hjemme, på hytta, camping, båt.
Sensoren varsler også hvis nivået på karbondioksid og kullos øker ved bruk av
åpen varme og varmeapparater eller ved eksoslekkasje og brann. GLA vil varsle
først med en rød LED og så en pulset akustisk alarm. GLA kan ikke brukes til
deteksjon av lette brenngasser som naturgass og metan.
Gasslekkasje kan komme fra gassovner, peis, grill og andre apparater. GLA vil
varsle om tunge brennbare gasser som propan og butan. Disse legger seg langs
gulvet,ogrenner ned i hulrom og kjellere. Gassen kan antenne når konsentrasjonen
blir større enn LEL (Lower Explosion Limit). GLA varsler i god tid før dette skjer,
allerede ved 10-20% av LEL.
Eksos og røyk kan komme fra motorer, varmeapparater og brann. GLA vil varsle
om karbondioksid CO2 i luften i god tid. Varsling vil skje ved økning av CO2 på
under 1000ppm. Dette tilsvarer maks 200ppm kullos CO fra eksosen til en motor
med svært dårlig forbrenning. Mindre kullos kommer fra ildstederog brann.
Karbondioksid produseres av dyr og planter, ild og varmeapparater. Dette er derfor
en god indikasjon på luftkvaliteten og miljøet inne. Grensen i regelverket er
1000ppm for å unngå nedsatt ytelse og andre helsemessige konsekvenser. GLA vil
varsle når denne grensen overstiges.
Ultralavt energiforbruk. Innebygget energikilde kan vare i inntil 10 år (se garanti).
Det er ingen behov for strømtilkobling, strømadapter, batteriskift eller opplading
av batterier. Det er heller ingen behov for installasjon. GLA gir sikker varsling selv
ved strømbrudd og på alle steder uten strøm.
Miljøet i fokus. Importerte batterier kan være ladet av utenlandsk kullkraft. Strøm
på nettet i Norge kan til tider være importert brenselkraft. Elektrokjemisk avfall fra
batterier er et stort miljøproblem, og skal behandles som spesialavfall. Dette
inkluderer alle strømforsyninger, adaptere, ladere og kabler. GLA er utviklet for å
gi et bedre miljø, lang levetid og minimalt med elektronikk. Dette sparer miljøet.
3. SIKKERHET
Sikkerhetsreglene skal leses før produktet installeres og tas i bruk.
Det anbefales å bruke minst 2stk GLA for å oppnå god driftsikkerhet. Med flere
sensorer oppnås bedre dekning av steder hvor gass kan samle seg. Sikkerhet mot
eventuelle feil med sensoren eller tom energikilde øker også vesentlig.
Viktige momenter for at GLA skal kunne fungere normalt:
 Bryter i front må være ON.
 Riktig plassering (stille sted, lavt).
 Rengjøring, fjerning av støv med tørr klut eller børste.
 Regelmessig kontroll av LED blink (daglig)
 Regelmessig testing (ukentlig).
 Spar på energien (skru av alarmen umiddelbart ved testing).
Viktige momenter som kan forårsake at GLA ikke fungerernormalt:
 Bryter i front er OFF.
 Feil plassering.
 Mangel på tilsyn og testing.
 Tildekking, støv.
 Direkte sollys eller varmestråling.
 Raske eller store temperatur forskjeller eller endringer.
 Produktet har vært utsatt for temperaturerutenfor anbefalt område.
 Vann, kondens og unormal høy luftfuktighet.
 Løsemidler eller andre unormale gasser, røyk og tåke.
 Kraftig elektriske eller magnetiske forstyrrelser.
 Kraftig akustisk støy, utenfor hørbart område.
 Mekanisk påvirkning (vibrasjon, risting, slag, fall i bakken).
 Tapping av energikilden (varsling og testing tømmer energikilden).
Dersom GLA ikke virker som normalt skal den skrus av. Sjekk garantien.
Forsøk aldri å åpne boksen eller reparere produktet selv.
Dette medfører høy fare for elektrisk kortslutning og skade på produktet.
4. BRUK
INSTALLASJON
Ved installasjon er det viktig å ta hensyn til punktene under sikkerhet og teknisk
data. For å oppnå en raskest mulig deteksjon av gass er plasseringen veldig viktig.
Tung brenngass vil renne som vann ned til laveste sted, også gjennom sprekker ned
til hulrom. Det er viktig å velge et sted hvor gassen samler seg, og samtidig hvor
det er minst mulig ventilasjon og luftbevegelser. For eksos og røyk bør sensoren
plasseres i pustesone eller høyere. Unngå plassering nær varmekilder og åpninger.
GLA plasseres normalt med sine silikonbein stående på en rett flate. Den kan også
festes med skruer som passer i skruesporene på undersiden. Husk at alarmen må
høres godt. Motorrom er lydisolert. Når GLA slås på kan alarmen gå 5 sekunder.
Dette er helt normalt, spesielt hvis GLA ble slått av under testing ellervedalarm.
 Sett bryter i front til ON
TESTING
Test ALDRI gassensorer uten EX godkjenning med brennbar gasskonsentrasjon.
Gassalarmer er laget for å varsle lenge før konsentrasjonen blir brennbar. GLA har
derfor en smart innebygget sikker funksjon for testing. Den er laget for å reagere
på en høy konsentrasjon av CO2 som finnes i luften vi puster ut. Sett sensoren på et
stille sted uten ventilasjon, eventuelt i en plastpose. Pust en gang kraftig inn
gjennom en av åpningene på siden og vent deretter ca 15 sekunder inntil alarmen
går. Slå GLA av og vent et par minutter til all gassen er luftet ut, før den slås på.
Dette gir en fullstendig test av alle funksjoner. Husk at alarm bruker mye strøm.
TIPS VED ALARM
Enhver situasjon kan være forskjellig ved gasslekkasje, brann og eksplosjon. Følg
derfor gjeldene regler og praksis. I tillegg kan følgende tips være nyttig.
 Stopp lekkasjen. Skru av hovedbrytereneller settgassbeholderen ut.
 Senk gasskonsentrasjonen. Åpne dører og vinduer etc.
 Slukk glør og flammer fra sigaretter, stearinlys, oljelamper etc.
 Rør ikke elektriske apparater eller strømbrytere.
 Evakuer til gassener helt borte.
5. TEKNISKE DATA:
Materialer: ABS boks og PVC emballasje
Utvendig mål: 110x80x30mm
Farge: Hvit med sorte sidekanter og front
Montering: Silikon bein (festehull for skruer)
Vekt: Ca 100g
Betjening: OFF-ON bryter i front
Tilkoblinger: Ingen
Gasstyper: Propan, butan etc. og CO2 (CO indirekte)
Deteksjonsgrense: 10-20% av LEL (Lower Explosion Limit)
Deteksjonsgrense: Eksos og røyk 1000ppm CO2 (200ppm CO)
Deteksjonstid: 5sekunder intervall. LED blink indikator
Reaksjonstid: 10sekunder (med logisk sjekk av feil)
Varslingsmodus: Rødt LED lys i front og Alarm
Alarmnivå: 94dB (2,3kHz)pulset 5sekunder på/av
Alarmtid: 100 minutter totalt (full energikilde)
Måleteknikk: Akustisk
Testing: Smart testfunksjon med CO2
(pusteluft)
Bruksområde: Romtemperatur (20-30°C)
Oppbevaring: Tørr luft (10-40°C)
Strømforsyning: Intern (ingen ekstern tilførsel)
Energikilde: Litium 3-6Vdc
Levetid Energikilde: Inntil 10 år (estimert)
GLA har en innebygget automatisk kalibrering. Dersom GLA har vært utsatt for en
høy gasskonsentrasjon (over tid), bør den plasseres et sted uten gass et par døgn før
den tas i bruk igjen, slik at den får nullstilt seg. Dersom en gasslekkasje er svært
liten og varer over en lengre tidsperiode vil den automatiske kalibreringen kunne
gjøre at GLA ikke varsler. Normalt vil en svært liten gasslekkasje håndteres av
naturlig ventilasjon i rommet. GLA er konstruert for å varsle ved plutselig uhell og
alvorlige lekkasjer hvor konsentrasjonen stiger relativt raskt.

Tilleggsinformasjon

Dimensjoner 8 × 11 × 3 cm

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “iSens gassdetektor”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

X